Jern og jernmangel

Startside Opp Flymedisin Fastlege Timebestilling / kontakt Hjemmebesøk - privat

Startside
Opp
Flymedisin
Fastlege
Timebestilling / kontakt
Hjemmebesøk - privat

Jernmangel er en vanlig årsak til lav blodprosent og derved slapphet, tretthet og uopplagthet. Hos legen måles ofte
blodprosenten som et ledd i de vanlige undersøkelsene og i utredningen av lav blodprosent finnes ofte jernmangel som årsak.

Det finnes normalt ca 4 gram jern i kroppen, av dette finnes ca 1 gram som depot i vevene bundet til proteiner
( f.eks. proteinet ferritin ) og omtrent 2,7 gram bundet til hemoglobinet i de røde blodlegemene.

Jernet er nødvendig for flere prosesser i kroppen, men viktigst er at det er nødvendig for dannelsen av hemoglobinet,
det proteinet i de røde blodlegemene som har som hovedoppgave å frakte oksygen.

Kroppen bruker opp jerndepotene før man utvikler symptomer på lav blodprosent, også kalt anemi.

Årsaker til jernmangel kan være mange, men i de fleste tilfeller skyldes det tap av blod i forbindelse med menstruasjoner,
blødning ved fødsel, ensidig og lite variert kosthold, blodgiving og ved graviditet ved at jernet tapes til fosteret.
Jern overføres også ved morsmelk. Andre mindre vanlige årsaker kan være blødninger fra tarmen over tid av forskjellige
årsaker. At tarmen ikke er i stand til å ta opp jern ( malabsorbsjon ) er i seg selv mindre vanlig.

Symptomene kan være vage fra tretthet og hodepine, til mer uttalte symptomer som blekhet, svimmelhet, hjertebank og
av og til pustevansker.

Undersøkelsene baserer seg i hovedsak på å få klarhet i om det finnes sannsynlige årsaker som f.eks. kraftige menstruasjoner
eller andre åpenbare årsaker og man kan ta en rekke blodprøver for å få et objektivt mål på jernmangelen. Man måler
blodprosenten, samt ferritin, jernbindingskapasitet samt spesifikke mål på de røde blodlegemenes tilstand. Det kan
f.eks. også være aktuelt å ta prøver fra avføringen for å se om det kan være blod i denne og at årsaken ligger der.

Rutinemessig måles jernmengden ( ferritin ) og blodprosenten av alle gravide og ut fra dette får man råd om man bør
ta jerntilskudd i svangerskapet selv om man ikke har symptomer på jernmangel.

Behandlingen består vanligvis av jerntilskudd i form av tabletter eller mixtur, dette bør tas utenom måltidene for best
absorbsjon, men noen opplever kvalme og ubehag ved det. Uansett bør man unngå å ta jernet sammen med melk og
melkeprodukter fordi dette nedsetter absorbsjonen. Hvis åraken ligger i malabsorbsjon kan jern settes som sprøyte.

Man kan selv forebygge jernmangel med et variert kosthold, særlig kjøtt, lever, egg og grønnsaker inneholder mye jern.